pes 2012 ml editor

Ivana Tormová HURÁ, zaalo bruslenÍ Ve tvrtek.1.2013 jsme zaali plnit dalí ást kolnÍHO ptilÍstku tlesnou zdatnost.
2012 jsme se v rámci zvyování tenáské gramotnosti naich ák vydali na exkurzi do dtského oddlení knihovny v Mariánskch Lázních.Kdykoliv tátka váíme nebo jim istíme pelíek, Ailinka nás peliv hlídá, jak se staráme a zda jejím miminkm nco nechybí.Donesli jsme velikou taku suchého peiva, jablka, mrkev a od podzimu jsme mli nasbírané a usuené katany.Klára bude reprezentovat nai kolu na krajském kole SHM.Matylda zasahuje - divadelní pedstavení v mstském divadle V úter.Zúastnili se ho áci, kteí v okresních kolech obsadili první ti místa.Techmánia 1 a 2 Na Techmánii do Plzn jsme jeli tento rok dvakrát, poprvé.4.Dohromady jsme pivítali 5 pejsk ( 3 erné, 2 znakaté ) a 3 feneky (2 erné a 1 znakatou).Pro Kessinku to byla premiéra, ale i tak se nedala zahanbit.U vech fen byl ohodnocen hezk pohyb, plnochrup nkov skus a dobrá povaha.Vichni áci z obou speciálních tíd se velice, velice snaili, ale porota byla velmi wifi password hack v5 app písná a zvítzili jen Ti nejlepí.Vechny moc chválím, dílka jsou opravdu povedená.
Snad nám i sluníko brzy pome!
Protoe si myslíme, e nemít srdce vadí, zamili jsme se na vrobu srdcí a srdíek.Souástí naí exkurze v knihovn byla také instalace vstavy spoleného díla ák naí.Pustili jsme poad o obézních lidech a museli jsme se smát.Tentokrát byl program obohacen i o tanení soutní disciplínu.V pkn vyzdobené tlocvin jsme si pak vichni spolen zatancovali a zasoutili.Nae poslední zastávka byla u poboky SOB.Vlet stál.Úkolem bylo vysít edkviky.
Miminka se v bíku stále hbou, co nás ukliduje.
Pokud by nkdo hledal tn k odbru ji v lednu a po stejném tatínkovi, jako mají nai Ákoví odchovanci, juknte na kamarádskou CHS.